گلخانه ثامن

انواع محصولات فروشی:برگ انجیری,بنفشه آفریقایی,دیفن باخیا,سرو پژیا,سينگینيوم پودوفیلوم,شامادورا - نخل بامبو


فروشگاه گل و گیاه گلخانه ثامن
فروشگاه گل و گیاه
عضویت:1401/01/02

گلخانه ثامن

  گروه محصولات:

برگ انجیری,بنفشه آفریقایی,دیفن باخیا,سرو پژیا,سينگینيوم پودوفیلوم,شامادورا - نخل بامبو


  محل گل فروشی:

مازندران - آمل


  حداکثر تخفیف :

تا 10 درصد


  مشاوره رایگان :

دارد


  شماره ثبت گل فروشی یا مجوز فعالیت:


  وضعیت سکونت:

در ایران


  تلفن تماس:
09394917124

  تلگرام:

  اینستاگرام:

  وب سایت:


  رزومه گل فروشی: گلخانه ثامن


گروه های کلی محصولات گل فروشی:
  • گیاهان بومی ایران
  • گیاهان پوششی
  • گیاهان زینتی آپارتمانی
  • گیاهان زینتی فضای باز
ریز محصولات گل فروشی:
  • برگ انجیری
  • بنفشه آفریقایی
  • دیفن باخیا
  • سرو پژیا
  • سينگینيوم پودوفیلوم
  • شامادورا - نخل بامبو
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در گل فروشی:
سابقه فعالیت ۵ سال در زمینه گل گیاه . گلخانه دار. انواع پتوس اسکاندیس و گلهای رونده

امضا: